> Vodenie na koni pre deti / 1 kôň/ /10 min./ 7€

> Jazdecká hodina skrátená začiatočník /25min.+ 5min. Príprava koňa/ 15€

> Jazdecká hodina pokročilý jazdec /45 min.+ 15min. Príprava koňa/ 20€

> Jazdecká hodina začiatočník /45min.+15min. Príprava koňa/ 25€

> Vychádzka do prírody /45 min.+ 15min. Príprava koňa/ 30€

pri počte 2 a viac jazdcov /45 min,+ 15min. Príprava koňa/ 25€

> Voltižné jazdenie pre deti /20min./ 17€

> Vozenie v koči max 6 ľudí / 45- 60min. Okruh/ 60€

> Permanentka na 10 jaz. hodín pokročilý / platnosť 2 mes. od zakúpenia/ 160€

> Permanentka na 10 jaz. hodín začiatočník / platnosť 2 mes. od zakúpenia/ 200€

> Permanentka na 5 jaz. hodín skrátená začiatočník / platnosť 1 mes. od zakúpenia/ 60€

> Vstup do mini zoo / v prípade jázd na koni bezplatný/ 5€

> Relaxačné a posilňovacie,cvičenia na koni /20 min./ 10€

> Cvičenia na rozvoj mysle a motoriky na koni /20 min./ 10€

Na jazdy je potrebné sa vopred objednať na tel. č. 0910 126 682 alebo osobe na ranči.

Zrušenie rezervácie jazdy je bezplatne, iba v prípade zrušenia minimálne 24hod pre jazdou.

V prípade nezrušenia rezervácie alebo zrušenie v kratšom čase ako 24 hod pred termínom je poplatok 100% z ceny dohodnutej jazdy.

cenník platný od 1.6.2022