Aktuality

Preteky 2022

Dňa 25.6.2022 sa u nás uskutočnili klubové westernové a voltižné preteky.

Vďaka tomuto projektu ukázali deti zdravé a aj deti so zdravotným obmedzením svoj talent a nadanie nielen svojim blízkym ale aj širokej verejnosti. Boli veľkou inšpiráciou ďalším budúcim jazdcom a ukázali im krásu jazdeckého a voltížneho športu. Prostredníctvom tohto projektu, aj obyvatelia z našej a okolitých obcí prežili pekný deň so svojimi deťmi plný zážitkov na ktoré sa tak ľahko nezabudne.